Acoustic pioneer

Meting en training auditieve verwerking

•Ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten

Heeft u een kind dat moeite heeft met het volgen van de instructie op school.

Luisterproblemen heeft

dus worstelt met Auditieve Verwerking

Dan zou het goed kunnen dat de auditieve verwerking niet optimaal verloopt. Maar daar is op te trainen met een passend leerprogramma. Acoustic Pioneer is een tool om deze problemen in zeer korte tijd te herkennen en vervolgens met een training thuis en op de praktijk te trainen.

Herkennen van Luisterproblemen en Auditieve verwerkingsproblemen:

•Gedrag als een slechthorend kind

•Regelmatig anderen mis verstaan

•Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen

•Moeite met het verstaan van spraak in een rumoerige

omgeving

•Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten

•Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests

•Zwakke luistervaardigheid

•Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties

•Wisselende reacties op auditieve informatie

•Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.

•Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen

beide

•Moeite met het verstaan van personen die snel praten

•Herkent geen melodieën of ritmes

Meten van Auditieve verwerkingsproblemen

•Met een korte Screening van 5 minuten bij uw kind of

leerling kan ik indruk verkrijgen of er gehoorproblemen

zijn. Dit is geen vervanging van een regulier gehoor

onderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk.

•Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening

15-30 minuten

•De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op.

•Aansluitend kan ik adviseren in stappen voor vervolg.

 

Over Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) & Acoustic Pioneer

•AVP is een probleem in het horen en spraakverstaan,

ondanks een normaal gehoor op basis van standaard

(toon- en spraak-) audiometrie (Neijenhuis, 2003).

•AVP komt voor bij 5-10 % van de kinderen in de basisschoolleeftijd.

•Van de 20% laagst presterende op school heeft ruim

40% last van AVP.

•Voorlopers van AVP zijn vroegtijdig op te sporen

(Acoustic Pioneer meet vanaf 5 jaar).

•AVP heeft een grote invloed op de latere leerprestaties.

 

OVER DE TRAININGEN

•Vanaf 5 jaar en ouder

•3 maal per week

•15-20 minuten per keer

•4-8 weken lang

•Zelfstandig werken met coach

•Effect aangetoond in een trial bij kinderen met

leermoeilijkheden

•Ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten