Acoustic pioneer

Meting en training auditieve verwerking

Heeft u een kind of leerling die

Luisterproblemen heeft

of worstelt het

met Auditieve Verwerking?

 

Nu is er een tool om in korte tijd problemen in kaart te brengen en te

trainen.

 

•Gedrag als een slechthorend kind

•Regelmatig anderen mis verstaan

•Moeite met het onthouden en manipuleren van fonemen

•Moeite met het verstaan van spraak in een rumoerige omgeving

•Zwak auditief geheugen; moeite met lange opdrachten

•Wisselende scores bij logopedische en psychologische tests

•Zwakke luistervaardigheid

•Snel afgeleid, onrustig in luistersituaties

•Wisselende reacties op auditieve informatie

•Conversatievaardigheid verbetert bij individuele benadering.

•Stoornis in taalbegrip en/of taalproductie en/of een discrepantie tussen

beide

•Moeite met het verstaan van personen die snel praten

•Herkent geen melodieën of ritmes

 

 Meten van Auditieve verwerkingsproblemen

 

•Met een korte Screening van 5 minuten bij uw kind of leerling kan ik

indruk verkrijgen of er gehoorproblemen zijn. Dit is geen vervanging van

een regulier gehoor onderzoek, maar geeft wel een redelijk goede indruk.

•Afhankelijk van de leeftijd duurt de vervolgscreening 15-30 minuten

•De uitslag is direct beschikbaar en levert een rapport op.

•Aansluitend kan ik adviseren in stappen voor vervolg.

 

Over Auditieve Verwerkingsproblemen (AVP) & Acoustic Pioneer

 

•AVP is een probleem in het horen en spraakverstaan, ondanks een

normaal gehoor op basis van standaard (toon- en spraak-) audiometrie

(Neijenhuis, 2003).

•AVP komt voor bij 5-10 % van de kinderen in de basisschoolleeftijd.

•Van de 20% laagst presterende op school heeft ruim 40% last van AVP.

•Voorlopers van AVP zijn vroegtijdig op te sporen (Acoustic Pioneer meet

vanaf 5 jaar).

•AVP heeft een grote invloed op de latere leerprestaties.

 

OVER DE TRAININGEN

•Vanaf 5 jaar en ouder

•3 maal per week

•15-20 minuten per keer

•4-8 weken lang

•Zelfstandig werken met coach

•Effect aangetoond in een trial bij kinderen met leermoeilijkheden

•Ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten