Als het lezen of leren niet lukt kan er ook een andere oorzaak zijn:

Desoriëntatie

Desoriëntatie wat is dat?

Desoriëntatie komt veel voor bij dyslecten:

Een dyslect denkt vaak in beelden. De rechterhersenhelft (creatieve deel) is promenter aanwezig.

De woorden en beelden die ontstaan worden vaak ervaren als de werkelijkheid.

Maar in werkelijkheid desoriënteerd je brein, met verkeerde beelden waardoor je de woorden niet goed kunt ontcijferen en er dus problemen ontstaan.

Doordat het brein sneller werkt dan de spraak ontstaan er versprekingen bij het lezen en worden woorden verkeerd gelezen of overgeslagen.

De kunst is om je brein te leren zich goed te oriënteren, waardoor het lezen vloeiend verloopt.

 

Desoriëntatie betekent dat je in staat van verwarring bent. Verwarring die meestal kortdurend is, maar vaak niet wordt opgemerkt. 

En wordt het wel opgemerkt dan is de verwarring zo groot dat niet altijd verbetering van de fout optreed. Je schrikt en leest door zonder verbetering.

Desoriëntatie verandert je gezichtsvermogen, je gehoor, je evenwicht en gevoel voor tijd. Een voorbeeld ervaar je waarschijnlijk in bovenstaande afbeeldingen. Je gezichtsvermogen wordt in verwarring gebracht. Het lijkt dat de cirkels gaan draaien. De kunstenaar Esscher was een grootmeester in verwarring.

Bij het lezen kan o.a.verwarring onstaan door de gelijkenis van de letters p d b q. Of bij cijfers de 6 en de 9

Door desoriëtatie raak je verward en veroorzaak je vaak een opeenstapeling van fouten.

Door de desoriëntatie weg te nemen onstaat grip op het lezen. Het brein herkent tekens en kan ze vloeiend oproepen zodat haperingen worden tegengegaan.