Klik op breinblog of Hotnieuws voor het laatste nieuws uit de praktijk!
Verwonder je Wijs

                            aandacht voor leren

 

biedt

Persoonlijke begeleiding in leren

specialistische unieke leerprogramma's

maatwerk training naast schoolse vaardigheden

Focus op cognitie en adaptief leren

 

Voor kinderen die kampen met

Aandacht & Concentratie

Werkgeheugenproblemen

Tempo in het leren

Automatiseren

Onthouden van instructies

Inzicht & Begrip

Leerstrategieën


dan kan ik,

Eva Maassen van den Brink

als coach van

Praktijk

Verwonder je Wijs

iets voor u betekenen

 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van de vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

info@verwonderjewijs.nl of bel met 06-49644355

Voor Verwonder je Wijs beter in leren is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt niet vergoed.

Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time!Worstelt uw kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar hij heeft echt meer nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Woordjes leren lukt niet

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij


Verwonder je Wijs | aandacht voor leren | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken 

van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback 

op zijn eigen breinfunctioneren

* Deze feedback wordt gebruikt in de begeleiding bij het leren

* De feedback pas ik toe bij alle leerproblemen, met name bij Rekenen en Begrijpend Lezen

* Mijn tarief is € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training op de praktijk)

* Eenmalige kosten voor het trainingsprogramma

* U ontvangt maandelijks een factuur

* Wijziging tarief en aanbod per 5 maart 2019wat is er bij uw kind nodig

Om zich goed te voelen op school

erbij te horen

en zich competent te voelen


Door professionele didactische aanpak en maatwerk leerprogramma's voor de kinderen van Verwonder je Wijs zijn het afgelopen jaar prachtige resultaten behaald.

wat als er niet uitkomt wat erin zit

begaafdheid en dyslexie / ADHD is geconstateerd


het kan !

Ieder kind een:

  happy en lerend kind

 

Wacht je af of onderneem je actie

er is zeker veel te winnen

met gerichte training en begeleidingpraktijk

 Verwonder je Wijs

              aandacht voor leren

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time!

 

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind en gepersonaliseerd leren

 

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen.


één op één aandacht

 KINDGERICHT

Pedagosch tact 

sluit aan bij hulpvraag

BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN van het kind

Intrinsieke motivatie = doel

adaptief en vernieuwend

coach van de toekomst

ICT-coördinator met ruime ervaring (20 jaar) van digitale leermiddelen

geen wachtlijst

in samenspraak met deskundigenVerwonder je Wijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - SMART - Jungle Memory - Acoustic Pioneer -MyCognitionPro - MyCognitionED

in combinatie met

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - Bouw!

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden - begrijpend lezen

taal - rekenen - spelling - lezen

toneellezen


happy learning


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

LerendBrein Nijmegen

Psychotherapeut BIG/ GZ-Psycholoog BIG

Specialist Rekenen en Werkgeheugen

www.lerendbrein.nl

 

Onderzoeksbureau Ravenstein,

orthopedagoog en onderwijskundige

gespecialiseerd in leerproblemen

geregistreerd AGB en NVO lid

www.bernebeek-leerproblemen.nl

 

K.v.K.-nummer 71675175