oktober 2019


Vertel het me

en ik zal naar je luisteren

Laat het me zien

en ik zal je helpen het te snappen

Samen zullen we oefenen en trainen

Ik help je het te onthouden

en zal ervoor zorgen

dat jij het je eigen kan maken

 

@ VerwonderjeWijs

 

Bij Verwonder je Wijs oefenen we samen in een gezellige sfeer en met persoonlijke aandacht de vakken die jij moeilijk vindt.

Samen groeien we naar een mooi resultaat in je leerwerk, je werkhouding en zelfvertrouwen.

De programma's die ik daarbij in combinatie met de vakken van school aanbied gaan ervoor zorgen dat je een mooie groei door gaat maken.

Verwonder je wijs kids durven uit hun comfortzone te stappen, zichzelf te laten zien, ze gaan lekker in hun vel zitten en voelen zich trots. 

Speels, duidelijk, met gebruik van leuke softwareprogramma's en kindgesprekken.

En wat blijkt, uit verhalen van breinwetenschappers. Dat we het brein anders moeten gebruiken, we dagen het te weinig uit. Spel en creativiteit zorgt voor plezier en juist dat plezier triggert bij kinderen het leren. Dus zoek ik altijd naar mogelijkheden om dat plezier in de sessies te verpakken. 

Door spel, creatieve uiting, multimedia en goede leerprogramma’s het kind triggeren om tot leren te komen. In samenspraak met de ouder en schoolvaardigheidstesten (SVT’s), gezellige doch doelgerichte coachgesprekken, achterhaal ik bij het kind het probleem en zorg voor de juiste interventies om het leren naar een hoger plan te trekken. 

Bel Coach Eva voor meer informatie

☎️  06-49644355

info@verwonderjewijs.nl

 Verwonder je Wijs biedt kindvriendelijke programma's ter ondersteuning van de leerbehoefte. Programma's die schoolvakken op de basisschool overstijgen en de basis vormen voor succesvol leren.

Deze programma's zijn gebaseerd op cognitieve training en bieden een rijk palet aan te trainen vaardigheden, die het leren naar een hoger pitje jagen.

Denk aan executieve functies, breinverbindingen en IQ, luistervaardigheden en niet de minste het trainen van het werkgeheugen.

Het leuke is dat dat voor kinderen geldt, maar ook voor volwassenen.

Maar Verwonder je Wijs richt zich op HET KIND.

Op speelse wijze trainen, ben je al nieuwsgierig........

 

Screenshot MyCognition   

Traint de executieve functies

    Screenshot RaiseYourIQ

Traint het maken van verbindingen in het brein en intellectuele vaardigheden

Screenshot Acoustic Pioneer

Traint de Auditieve verwerkingsvaardigheden.

Screenshot Jungle Memory

     Traint het werkgeheugen.  


bij Verwonder je Wijs Werken we aan:

Aandacht & Concentratie

zelfvertrouwen

Werkgeheugen

Basale leervaardigheden

Executieve functies

Tempo in het leren

Automatiseren

growth mind set

volgen en onthouden van instructies

Inzicht & Begrip

Leerstrategieën

Denken in beelden

 in rekenen, begrijpend lezen en spelling

Verwonder je wijs zorgt in een combinatie van uitleg in vakken als rekenen en taal samen met een passende cognitieve training dat kinderen sterk worden in leren. Door de cognitieve training kunnen kinderen beter mee op school. Ze vergroten de mogelijkheden van je brein, ze maken dus je denkcapaciteit sterker en groter.

Vooral vakken als begrijpend lezen, rekenen en spelling kunnen ervoor zorgen dat kinderen teleurgesteld raken als ze de stof onvoldoende beheersen. Als ouder wens je dan dat kinderen extra hulp krijgen, maar op school lukt het niet altijd om kinderen voldoende daarin te ondersteunen. Bij Verwonder je wijs worden die moeilijkheden nogmaals één op één uitgelegd, vergelijk de coach-trainer met de remedial teacher van voor het passend onderwijs. Op speelse wijze werken we aan vaardigheden. Creatieve manieren, spel en software helpen de moeilijkheden van school eigen te maken. 

Verwonder je wijs heeft een breed pakket aan passende cognitieve trainingen 

Deze trainingen zijn kindvriendelijk, speels, pittig en dagen het brein uit, waardoor je na de training ziet dat kinderen helder worden in hun hoofd, beter kunnen onthouden, meer kunnen onthouden en langer hun aandacht vast kunnen houden. Deze trainingen geven het kind kracht in denken en daardoor een voorsprong op school. Achterstanden kunnen door meer denkkracht worden weggewerkt, kinderen gaan beter presteren. Zo komen ze los van hun schoolse probleem en krijgen ruimte voor plezier, vriendschappen en creativiteit! 


Verwonder je Wijs

Kinderbrein in praktijk

biedt

Aandacht voor de hulpvraag van het kind

train samen met mij

Eva Maassen van den Brink

leerkracht - coach - trainer

(al 23 jaar werkzaam op de basisschool)

met een professionele achtervang van een psycholoog en orthopedagoog.Worstelt je kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar hij heeft echt meer nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Woordjes leren lukt niet

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij


Verwonder je Wijs | aandacht voor leren | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken 

van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback 

op zijn eigen breinfunctioneren

* Deze feedback wordt gebruikt in de begeleiding bij het leren

* De feedback pas ik toe bij alle leerproblemen, met name bij Rekenen en Begrijpend Lezen

* Mijn tarief is € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training op de praktijk)

* Eenmalige kosten voor het trainingsprogramma

* U ontvangt maandelijks een factuur

* Wijziging tarief en aanbod per 5 maart 2019


 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van bovenstaande vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

info@verwonderjewijs.nl of bel met 06-49644355

Voor Verwonder je Wijs beter in leren is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt helaas niet vergoed. 

 

Als moeder van 3 kinderen ben ik me er van bewust dat coaching en training geld kost. Iets wat we niet gewend zijn in het basisonderwijs. Maar als je je realiseert wat dit voor het kind aan geluk kan betekenen, doordat het weer fijn mee kan op school. Dat er veel voorbereiding en studie zit in een uurtje coaching. Er dure materialen worden aangeschaft en dat alles weer terugvloeit naar de sessies met de kinderen om ze zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, begrijp je dat het helaas niet voor niks kan. Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 met hart voor het kind

liefs Eva

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time!


wat is er voor nodig

Om je goed te voelen op school

erbij te horen

en je competent te voelen


Ieder kind een

  happy en lerend kind

Wacht je af en kom je er in groep 8 achter dat het niet lukt of onderneem je op tijd actie

geschikt vanaf groep 6

groep 7 is een ideale groep om te starten!

Een leertraject kost tijd, maar is zeer de moeite waard. Verwonder je Wijs

             kinderbrein in praktijk

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind - gepersonaliseerd leren

uitdagende software en persoonlijke begeleiding

 

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen. 

Verwonder je Wijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - SMART - Jungle Memory - Acoustic Pioneer -MyCognitionPro - MyCognitionED

in combinatie met

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

close reading - begrijpend lezen

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - Bouw!

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden

taal - rekenen - spelling - lezen

toneellezen

en nu ook met meester in de kunst. Op kunstzinnige wijze coachen. 

 Het creatieve brein ontwikkelen. 


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

LerendBrein Nijmegen

Psychotherapeut BIG/ GZ-Psycholoog BIG

Specialist Rekenen en Werkgeheugen

www.lerendbrein.nl

 

Onderzoeksbureau Ravenstein,

orthopedagoog en onderwijskundige

gespecialiseerd in leerproblemen

geregistreerd AGB en NVO lid

www.bernebeek-leerproblemen.nl

 

Deze website is AVG-Proof

 

K.v.K.-nummer 71675175