Het juiste doen op het goede moment, zeker in de ogen van de leerling (pedagogische tact)

oktober 2020

Bij Verwonderjewijs trainen we het kinderbrein op bijzondere wijze, We trainen onderliggende executieve functies die een geweldige boost geven in leren en aandacht. We werken aan het wegwerken van hiaten en leren doorzetten. Het werkgeheugen trainen en begripsroutes aanmaken kunnen een zeer belangrijke bijdrage leveren in functioneren van het kind.

Door getrainde aandacht, concentratie, begrip, auditieve vaardigheden, executieve functies en een beter werkgeheugen komt leerstof in het brein op de goede plek en kan het daar ook worden vastgehouden. Door vaardigheden te leren kan het kind ze uitvoeren. 

Het gevolg van de training zie je in prachtige groei resultaten en een kind dat lekker in zijn vel zit

en ‘weer’ plezier heeft op school. 

Meer informatie over het trainen van het kinder- en puberbrein op bijzondere wijze lees je op deze site. 

Verwonder je, voel je welkom.

Natuurlijk doen we dat RIVM veilig. We hebben voor iedere sessie contact en geven elkaar van te voren duidelijk aan wanneer er corona gerelateerde gezondheidsklachten zijn. Sessies worden dan verzet naar een datum waarop we weer gezond met elkaar in de praktijk kunnen zijn. Ook online is geen probleem bij de meeste trainingen, dit blijkt in veel gevallen ook bijzonder efficient te werken. Met een aantal cliëntjes  is dit zelfs zo goed bevallen dat we de sessies online zijn blijven houden. 

Ook kinderen buiten de regio Oss kunnen dus met gemak gebruik maken van diensten van Verwonderjewijs omdat we geleerd hebben dat alle programma's prima zonder enig verlies van kwaliteit online kunnen, zodat samen met de coach intensief gewerkt kan worden. Zo is verder weg geen probleem, zijn lessen toch dichtbij en op maat voor elk kind

Bij Verwonderjewijs kun je terecht voor breinontwikkeling door training van werkgeheugen, cognitief begrip, auditieve verwerking en executieve functies en coaching op basisvakken PO. 

 

100% toegewijde aandacht van ervaren coach & leerkracht

van geitenpaadjes naar snelwegen in het brein door effectieve training op begrip, aandacht/focus en leren concentreren

 

plan op maat in de zone van de naaste ontwikkeling

Mind the Gap!

Verwonderjewijs is snel en makkelijke bereikbaar

via whatsapp 0649644355

Ieder kind is competent,  ieder kind wil er elke dag een fijne dag van te maken op school.

Toch kunnen er oorzaken zijn dat dat niet lukt of nog niet is gelukt. Er kunnen onderweg hiaten zijn ontstaan of nog onbekende paden niet zijn betreden.

De kracht van Verwonder je Wijs is missende bouwstenen zoeken bij het kind en vullen tot de muur van kennis weer stevig staat. Verwonder je Wijs heeft als hoogste doel om kinderen weer lekker mee te laten doen op school, zodat het fijn hebben, lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van kind zijn.

 

Verwonder je Wijs bouwt specifiek aan breinverbindingen op bijzondere wijze.

Door de combinatie breintraining en hiaten aanpak maakt een kind een vlucht naar het passende niveau en kan het de aansluiting weer terugvinden.

Het kind ervaart vernieuwd vertrouwen in onderwijs, voelt zich competent, ervaart autonomie en voelt zich gezien.

 

Verwonder je Wijs biedt kindvriendelijke programma's ter ondersteuning van de leerbehoefte. Programma's die schoolvakken op de basisschool overstijgen en de basis vormen voor succesvol leren.

Deze programma's zijn gebaseerd op cognitieve training en bieden een rijk palet aan te trainen vaardigheden, die het leren naar een hoger pitje jagen.

Denk aan executieve functies, breinverbindingen en IQ,, luistervaardigheden en niet de minste het trainen van het werkgeheugen.

Het leuke is dat dat voor kinderen geldt, maar ook voor volwassenen.

Maar helaas voor de GROTE MENSEN, Verwonder je Wijs richt zich op HET KIND.

Op speelse wijze trainen. Ben je al nieuwsgierig........

VerwonderjeWijs

werkt aan:

 

Aandacht & Concentratie

 

zelfvertrouwen

 

Werkgeheugen

 

Basale leervaardigheden

 

Executieve functies

 

Automatiseren

 

growth mindset

 

volgen en onthouden van instructies

 

Inzicht & Begrip

 

Leren leren

 

Denken in beelden

 

rekenen

 

begrijpend lezen

 

hardopdenkend lezen

 

spelling

 

auditieve verwerking

 

Taal in blokjes

 

Bij Verwonder je Wijs oefenen we samen in een gezellige sfeer en met persoonlijke aandacht.

De programma's die daarbij in combinatie met de vakken van school aangeboden worden zorgen ervoor dat kinderen een prachtige groei doormaken.

 

Wat we zien gebeuren?

Verwonderjewijs kids durven uit hun comfortzone te stappen, zichzelf te laten zien, ze gaan lekker in hun vel zitten en voelen zich trots. 

Ze zijn hier veilig om hun lastige schoolwerk de baas te worden.

Gaat dat vanzelf.......Zeker niet.

Is dat erg........ook niet.

Want uit ervaring blijkt dat kinderen graag werken aan wat ze helpt beter te worden.

Speels, duidelijk en met gebruik van leuke softwareprogramma's en kindgesprekken.

 

Uit verhalen van breinwetenschappers blijkt dat we het brein anders moeten gebruiken, we dagen het te weinig uit. Spel en creativiteit zorgt voor plezier en juist dat plezier triggert bij kinderen het leren. Dus zoek ik altijd naar mogelijkheden om dat plezier in de sessies te verpakken. 

Door spel, creatieve uiting, multimedia en goede leerprogramma’s het kind triggeren om tot leren te komen. In samenspraak met de ouder en op professionele basis, gezellige doch doelgerichte coachgesprekken, achterhaal ik bij het kind het probleem en zorg voor de juiste interventies om het leren naar een hoger plan te trekken. 

Zodra het kind 'aan' gaat, zijn intrinsieke motivatie aanzet en het belang van oefenen inziet, zal het grote stappen maken, dat is precies de kunst bij Verwonder je Wijs.

Stuur een appje voor meer informatie

06-49644355


Cognitieve training

RaiseYourIQ

De SMART Breintraining is een wetenschappelijk ontwikkelde doorbraak voor het onderwijs en is bijzonder effectief bevonden in meerdere gepubliceerde studies. Het programma traint begrip, concentratie en aandacht. Het logisch denken wordt aangezet en IQ vaardigheden vergroot. 

MyCognitionPro

Wetenschappelijk onderzocht door vele toonaangevende cognitieve onderzoeksinstellingen, waaronder de Universiteit van Cambridge, The Royal Free Hospital Children's School in Londen en het University of Amsterdam Academic Medical Center (AMC). Lopend onderzoek door middel van proeven en echte wereldstudies blijven verder licht werpen op de wetenschap van cognitie.
MyCognitionED is gespecialiseerd in het identificeren van de cognitieve behoeften van studenten en biedt adaptieve gameplay die specifiek is afgestemd op hun behoeften.

Acoustic Pioneer

Met de app van Acoustic Pioneer kunt u auditieve verwerkingsvaardigheden, waaronder auditief werkgeheugen in kaart brengen.
Tevens biedt Acoustic Pioneer trainingen voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen, en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Eigenlijk alle vaardigheden om informatie en instructie in de klas goed mee te krijgen. De trainingen van Acoustic Pioneer bieden hiermee een belangrijke tool bij de begeleiding van kinderen met TOS of Dyslexie.

Jungle memory

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

 

Screenshot MyCognition   

Traint de executieve functies

    Screenshot RaiseYourIQ

Traint het maken van verbindingen in het brein en intellectuele vaardigheden

Screenshot Acoustic Pioneer

Traint de Auditieve verwerkingsvaardigheden.

Screenshot Jungle Memory

     Traint het werkgeheugen.  


Verwonderjewijs zorgt in een combinatie van uitleg in vakken als rekenen en taal samen met een passende cognitieve training dat kinderen sterk worden in leren. Door de cognitieve training kunnen kinderen beter mee op school. Ze vergroten de mogelijkheden van je brein, ze maken dus je denkcapaciteit sterker en groter.

Vooral vakken als begrijpend lezen, rekenen en spelling kunnen ervoor zorgen dat kinderen teleurgesteld raken als ze de stof onvoldoende beheersen. Als ouder wens je dan dat kinderen extra hulp krijgen, maar op school lukt het niet altijd om kinderen voldoende daarin te ondersteunen. Bij Verwonderjewijs worden die moeilijkheden nogmaals één op één uitgelegd, vergelijk de coach-trainer met de remedial teacher van voor het passend onderwijs. Op speelse wijze werken we aan vaardigheden. Creatieve manieren, spel en software helpen de moeilijkheden van school eigen te maken. 

Verwonderjewijs heeft een breed pakket aan passende cognitieve trainingen 

Deze trainingen zijn kindvriendelijk, speels, pittig en dagen het brein uit, waardoor je na de training ziet dat kinderen helder worden in hun hoofd, beter kunnen onthouden, meer kunnen onthouden en langer hun aandacht vast kunnen houden. Deze trainingen geven het kind kracht in denken en daardoor een voorsprong op school. Achterstanden kunnen door meer denkkracht worden weggewerkt, kinderen gaan beter presteren. Zo komen ze los van hun schoolse probleem en krijgen ruimte voor plezier, vriendschappen en creativiteit! 


VerwonderJeWijs

Kinderbrein in praktijk

biedt

Aandacht voor de hulpvraag van het kind

je traint samen met

Eva Maassen van den Brink

leerkracht - coach - trainer

(al 23 jaar werkzaam op de basisschool en sinds kort met enorm veel passie op de leukste ervaringsgerichte school van Zeeland)

Betrokkenheid, Welbevinden, Competentie en Relatie

en dat alles met een professionele achtervang van een psycholoog en orthopedagoog.


Worstelt je kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar dit kind heeft echt meer hulp nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij

Verwonder je Wijs | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken 

van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback 

op zijn eigen breinfunctioneren

* € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training op de praktijk)

* Eenmalige kosten voor het trainingsprogramma

* U ontvangt maandelijks een factuur

* tarief vastgesteld per 5 maart 2019


 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van bovenstaande vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

Stuur een appje naar 06-49644355, daar ben ik het makkelijkste, snelst en altijd bereikbaar

Voor aanmelding is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt helaas niet vergoed. 

 

Als moeder van 3 kinderen ben ik me er van bewust dat coaching en training geld kost. Iets wat we niet gewend zijn in het basisonderwijs. Maar als je je realiseert wat dit voor het kind aan geluk kan betekenen, doordat het weer fijn mee kan op school. Dat er veel voorbereiding en studie zit in een uurtje coaching. Er dure materialen worden aangeschaft en dat alles weer terugvloeit naar de sessies met de kinderen om ze zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, begrijp je dat het helaas niet voor niks kan. Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 met hart voor het kind

 

Vertel het me

 ik zal naar je luisteren

Laat het me zien

dan kan ik je helpen 

met jouw hart, hoofd en handen

leer je je grens te verleggen

en zul je verwonderd raken

van je eigen kracht

 

@ VerwonderjeWijs

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time


wat is er voor nodig Om je goed te voelen op school

erbij te horen en je competent te voelen


Ieder kind een happy en lerend kind

Wacht je af en kom je er in groep 8 achter dat het niet lukt of onderneem je op tijd actie

geschikt vanaf groep 5

groep 6/7 zijn ideale groep om te starten!

In groep 8 kan Verwonderjewijs voor een boost zorgen.

Een leertraject kost tijd, maar is zeer de moeite waard.


 VerwonderJeWijs

 kinderbrein in praktijk

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind - gepersonaliseerd leren

uitdagende software en persoonlijke begeleiding

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen.VerwonderjeWijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - SMART - Jungle Memory - Acoustic Pioneer -MyCognitionPro - MyCognitionED

in combinatie met

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

close reading - begrijpend lezen

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - Bouw!

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden

taal - rekenen - spelling - lezen


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

LerendBrein Nijmegen

Psychotherapeut BIG/ GZ-Psycholoog BIG

Specialist Rekenen en Werkgeheugen

www.lerendbrein.nl

 

Onderzoeksbureau Ravenstein,

orthopedagoog en onderwijskundige

gespecialiseerd in leerproblemen

geregistreerd AGB en NVO lid

www.bernebeek-leerproblemen.nl

 

Deze website is AVG-Proof

 

K.v.K.-nummer 71675175