APRIL 2019 

DEEP LEARNING | BrainTools

Voor kinderen die worstelen met

kenmerken van Dyslexie, ADHD, PDD-NOS, TOS

Aandacht & Concentratie

Werkgeheugenproblemen

Basale leervaardigheden

Executieve functies

Tempo in het leren

Automatiseren

volgen en Onthouden van instructies

Inzicht & Begrip

Leerstrategieën

Denken in beelden

achterstand in rekenen, begrijpend lezen en spelling.

 

 training met behulp van onderstaande braintools:

Werkgeheugentraining (JM, leer beter onthouden en toepassen)

Executieve functies (MyCQ, o.a. meer aandacht voor je werk) 

Intellectuele vaardigheden (SMART RYIQ, train verbindingen in het brein, leer beter rekenen)

Auditieve vaardigheden (AP, makkelijker luisteren en instructies volgen)

Voor een goed resultaat in combinatie met:

hulp bij rekenen, taal, begrijpend lezen, lezen, spelling

 

Geschikt vanaf groep 6

 

Leer dat wat je niet traint op school!

Kinderen die blijven worstelen met de leerstof op school hebben vaak meer nodig.

Met behulp van deze brainprogramma's lukt hem/haar het wel om de stof van school zich eigen te maken.

 

Screenshot MyCognition   

Executieve functies

    Screenshot RaiseYourIQ

Breinverbindingen en intellectuele vaardigheden

Screenshot Acoustic Pioneer

Auditieve vaardigheden

Screenshot Jungle Memory

     Werkgeheugen  

Software wordt gebruikt door Remedial teachers, logopedisten in praktijken in Nederland.

Alleen onder begeleiding van gecertificeerd coach.

 bel voor meer informatie 06 49644355

Eva Maassen van den Brink | leerkracht, trainer en coach

 

Direct plaats op donderdagmiddag

 

Samen maken we jou sterk in leren.

 

De resultaten zijn prachtig, kinderen uit hun comfortzone, durven weer zichzelf te laten zien, vriendschappen die groeien, kinderen lekker in hun vel en zich enorm trots voelen.

Een groei van 1 tot 2 schoolniveaus, heb ik al bij meerdere kinderen zien gebeuren.

Focus op leren.

Speels, duidelijk, met gebruik van leuke softwareprogramma's  en kindgesprekken.

 

Pak de kans die je krijgt!

Het is het zeker waardVerwonder je Wijs

 aandacht voor leren | Kind & Jeugd

biedt

specialistische unieke leerprogramma's geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar

maatwerk cognitieve training naast schoolse vaardigheden

vele kinderen met zeer positieve resultaten gingen voor in Nederland, Engeland en Ierland

Aandacht voor de hulpvraag van het kind

Persoonlijke begeleiding en hulp bij leren

 

Je kind komt beter in z'n vel te zitten

 vertrouw d'r maar op, dat het kan!

onder begeleiding - met focus - aandacht - vertrouwen - persoonlijk - leuk door ICT - adaptief

 

gun jij je kind hulp bij lastige schoolsevaardigheden

groei naar de beste versie door te focussen op basale cognitieve vaardigheden die iedereen nodig heeft om goed te kunnen functioneren

train samen met mij, leerkracht-coach (al 23 jaar werkzaam op de basisschool) met een professionele achtervang van een psycholoog en orthopedagoog.

Met direct inzetbaar innovatief onderwijsmateriaal voor handen.

GEEN WACHTLIJST OP DONDERDAGMIDDAG


dan kan ik,

Eva Maassen van den Brink

leerkracht, coach en trainer

van

Praktijk

Verwonder je Wijs

iets voor u betekenen

 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van de vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

info@verwonderjewijs.nl of bel met 06-49644355

Voor Verwonder je Wijs beter in leren is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt helaas niet vergoed. 

 

Als moeder van 3 kinderen ben ik me er van bewust dat coaching en training geld kost. Iets wat we niet gewend zijn in het basisonderwijs. Maar als je je realiseert wat dit voor het kind aan geluk kan betekenen, doordat het weer fijn mee kan op school. Dat er veel voorbereiding en studie zit in een uurtje coaching. Er dure materialen worden aangeschaft en dat alles weer terugvloeit naar de sessies met de kinderen om ze zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, begrijp je ook dat helaas niet voor niks kan. Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time!Worstelt uw kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar hij heeft echt meer nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Woordjes leren lukt niet

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij


Verwonder je Wijs | aandacht voor leren | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken 

van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback 

op zijn eigen breinfunctioneren

* Deze feedback wordt gebruikt in de begeleiding bij het leren

* De feedback pas ik toe bij alle leerproblemen, met name bij Rekenen en Begrijpend Lezen

* Mijn tarief is € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training op de praktijk)

* Eenmalige kosten voor het trainingsprogramma

* U ontvangt maandelijks een factuur

* Wijziging tarief en aanbod per 5 maart 2019wat is er bij uw kind nodig

Om zich goed te voelen op school

erbij te horen

en zich competent te voelen


Door professionele didactische aanpak en maatwerk trainingsprogramma's voor de kinderen van Verwonder je Wijs zijn het afgelopen jaar prachtige resultaten behaald.

wat als er niet uitkomt wat erin zit

begaafdheid en dyslexie / ADHD is geconstateerd


het kan !

Ieder kind een:

  happy en lerend kind

 

Wacht je af of onderneem je actie

er is zeker veel te winnen

met gerichte training en begeleidingpraktijk

 Verwonder je Wijs

              aandacht voor leren

 

Changing the learning mind of kids, one mind at the time!

 

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind en gepersonaliseerd leren

 

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen.


één op één aandacht

 KINDGERICHT

Pedagosch tact 

sluit aan bij hulpvraag

BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN van het kind

Intrinsieke motivatie = doel

adaptief en vernieuwend

coach van de toekomst

ICT-coördinator met ruime ervaring (20 jaar) van digitale leermiddelen

in samenspraak met deskundigenVerwonder je Wijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - SMART - Jungle Memory - Acoustic Pioneer -MyCognitionPro - MyCognitionED

in combinatie met

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

close reading - begrijpend lezen

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - Bouw!

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden

taal - rekenen - spelling - lezen

toneellezen


happy learning


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

LerendBrein Nijmegen

Psychotherapeut BIG/ GZ-Psycholoog BIG

Specialist Rekenen en Werkgeheugen

www.lerendbrein.nl

 

Onderzoeksbureau Ravenstein,

orthopedagoog en onderwijskundige

gespecialiseerd in leerproblemen

geregistreerd AGB en NVO lid

www.bernebeek-leerproblemen.nl

 

Deze website is AVG-Proof

 

K.v.K.-nummer 71675175