Het juiste doen op het goede moment, zeker in de ogen van het kind 

 

2020- 2021

 

Bij Verwonderjewijs trainen we het kinderbrein op bijzondere wijze,

Het trainen van onderliggende executieve functies geeft een geweldige boost in leren en aandacht. We werken hiaten weg en leren doorzetten. Het werkgeheugen trainen en begripsroutes aanmaken kunnen daarbij een zeer belangrijke bijdrage leveren in functioneren van het kind.

Door onder andere getrainde aandacht, concentratie, begrip, auditieve vaardigheden, executieve functies en een beter werkgeheugen komt leerstof in het brein op de goede plek en kan het daar ook worden vastgehouden.

Als gevolg van de training zie je prachtige groei in resultaten, een kind dat lekker in zijn vel zit

en ‘weer’ plezier heeft op school. 

Meer informatie over het trainen van het kinder- en puberbrein op bijzondere wijze lees je op deze site. 

Verwonder je

en voel je welkom

 

Kinderen buiten de regio Oss kunnen ook gebruik maken van diensten van Verwonderjewijs omdat we geleerd hebben dat alle programma's prima online kunnen, zodat samen met de coach intensief gewerkt kan worden. Zo is verder weg geen probleem, zijn lessen toch dichtbij en op maat voor elk kind

Ieder kind is competent.

 

Toch kunnen er oorzaken zijn dat het op school niet lukt of 'nog' niet is gelukt. Er kunnen onderweg hiaten zijn ontstaan of nog onbekende paden niet zijn betreden.

De kracht van Verwonder je Wijs is bij het kind missende bouwstenen zoeken en aanvullen tot de muur van kennis weer stevig staat. Verwonder je Wijs heeft als hoogste doel om kinderen weer lekker mee te laten doen, zodat ze het fijn hebben, lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van kind zijn. 

Door de combinatie breintraining en hiaten aanpak maakt een kind een vlucht naar het passende niveau en kan het de aansluiting weer terugvinden.

Het kind ervaart vernieuwd vertrouwen in onderwijs, voelt zich competent, ervaart autonomie en voelt zich gezien.

Verwonder je Wijs biedt kindvriendelijke programma's ter ondersteuning van de leerbehoefte. Programma's die schoolvakken op de basisschool overstijgen en de basis vormen voor succesvol leren.

Het leuke is dat dat voor kinderen geldt en zeker ook voor volwassenen.

Maar helaas voor de GROTE MENSEN, VerwonderjeWijs richt zich op HET KIND.

Op speelse wijze trainen. Ben je al nieuwsgierig........

 

Neem contact op met de coach
Stuur een berichtje, naar 06-49644355, dan heb je dezelfde dag nog antwoord.

VerwonderjeWijs

werkt aan:

 

Aandacht & Concentratie

 

zelfvertrouwen

 

Werkgeheugen

 

Basale leervaardigheden

 

Executieve functies

 

Automatiseren

 

growth mindset

 

volgen en onthouden van instructies

 

Inzicht & Begrip

 

Leren leren

 

Denken in beelden

 

rekenen

 

begrijpend lezen

 

hardopdenkend lezen

 

spelling

 

auditieve verwerking

 

Taal in blokjes

 

Bij Verwonder je Wijs oefenen we samen in een gezellige sfeer en met persoonlijke aandacht.

De programma's die daarbij in combinatie met de vakken van school aangeboden worden zorgen ervoor dat kinderen een prachtige groei doormaken.

 

Wat we zien gebeuren?

Verwonderjewijs kids durven uit hun comfortzone te stappen, zichzelf te laten zien, ze gaan lekker in hun vel zitten en voelen zich trots. 

Ze zijn hier veilig om hun lastige schoolwerk de baas te worden.

Gaat dat vanzelf.......Zeker niet.

Is dat erg........ook niet.

Want uit ervaring blijkt dat kinderen graag werken aan wat ze helpt beter te worden.

Speels, duidelijk en met gebruik van leuke softwareprogramma's en kindgesprekken.

Uit verhalen van breinwetenschappers blijkt dat we het brein anders moeten gebruiken, we dagen het te weinig uit. Spel en creativiteit zorgt voor plezier en juist dat plezier triggert bij kinderen het leren. Dus zoek ik altijd naar mogelijkheden om dat plezier in de sessies te verpakken. 

Door spel, creatieve uiting, multimedia en goede leerprogramma’s het kind triggeren om tot leren te komen. In samenspraak met de ouder en op professionele basis, gezellige doch doelgerichte coachgesprekken, achterhaal ik bij het kind het probleem en zorg voor de juiste interventies om het leren naar een hoger plan te trekken. 

Zodra het kind 'aan' gaat, zijn intrinsieke motivatie aanzet en het belang van oefenen inziet, zal het grote stappen maken, dat is precies de kunst bij Verwonder je Wijs.


Cognitieve trainingen

RaiseYourIQ

De SMART Breintraining is een wetenschappelijk ontwikkelde doorbraak voor het onderwijs en is bijzonder effectief bevonden in meerdere gepubliceerde studies. Het programma traint begrip, concentratie en aandacht. Het logisch denken wordt aangezet en IQ vaardigheden vergroot. 

MyCognitionPro

Wetenschappelijk onderzocht door vele toonaangevende cognitieve onderzoeksinstellingen, waaronder de Universiteit van Cambridge, The Royal Free Hospital Children's School in Londen en het University of Amsterdam Academic Medical Center (AMC). Lopend onderzoek door middel van proeven en echte wereldstudies blijven verder licht werpen op de wetenschap van cognitie.
MyCognitionED is gespecialiseerd in het identificeren van de cognitieve behoeften van studenten en biedt adaptieve gameplay die specifiek is afgestemd op hun behoeften.

Acoustic Pioneer

Met de app van Acoustic Pioneer kunt u auditieve verwerkingsvaardigheden, waaronder auditief werkgeheugen in kaart brengen.
Tevens biedt Acoustic Pioneer trainingen voor kinderen die moeite hebben met de auditieve component van het werkgeheugen, en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Eigenlijk alle vaardigheden om informatie en instructie in de klas goed mee te krijgen. De trainingen van Acoustic Pioneer bieden hiermee een belangrijke tool bij de begeleiding van kinderen met TOS of Dyslexie.

Jungle memory

Jungle Memory is een werkgeheugen-trainingsprogramma dat kinderen helpt hun werkgeheugen beter in te zetten op school. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

 

Screenshot MyCognition   

Traint de executieve functies

    Screenshot RaiseYourIQ

Traint het maken van verbindingen in het brein en intellectuele vaardigheden

Screenshot Acoustic Pioneer

Traint de Auditieve verwerkingsvaardigheden.

Screenshot Jungle Memory

     Traint het werkgeheugen.  


cognitieve trainingen vergroten de mogelijkheden van je brein, ze maken dus je denkcapaciteit sterker en groter.

Vooral vakken als begrijpend lezen, rekenen en spelling kunnen ervoor zorgen dat kinderen teleurgesteld raken als ze de stof onvoldoende beheersen. Als ouder wens je dan dat kinderen extra hulp krijgen, maar op school lukt het niet altijd om kinderen voldoende daarin te ondersteunen. Bij Verwonderjewijs worden die moeilijkheden nogmaals één op één uitgelegd, vergelijk de coach-trainer met de remedial teacher van voor het passend onderwijs. Op speelse wijze werken we aan vaardigheden. Creatieve manieren, spel en software helpen de moeilijkheden van school eigen te maken. 

krachtige cognitieve trainingen 

Deze trainingen zijn kindvriendelijk, speels, pittig en dagen het brein uit, waardoor je na de training ziet dat kinderen helder worden in hun hoofd, de chaos wordt orde. Ze kunnen beter zaken onthouden en langer hun aandacht vast houden. Deze trainingen geven het kind kracht in denken en daardoor een voorsprong of inhaalslag op school. Achterstanden kunnen door meer denkkracht worden weggewerkt, kinderen gaan beter presteren. Zo komt er weer ruimte 

 

Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen


VerwonderJeWijs

Kinderbrein in praktijk

biedt

Aandacht voor de hulpvraag van het kind

je traint samen met

Eva Maassen van den Brink

leerkracht - ondersteunings coach - cognitief trainer - talent begeleider

(Met een bom aan ervaring (25 jaar) als leerkracht op de basisschool)

Betrokkenheid  |  Welbevinden  |  Competentie  |  Relatie


Worstelt je kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar dit kind heeft echt meer hulp nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij

* Het is zo’n rommeltje in het hoofd, kind haalt alles door elkaar 

 

Verwonder je Wijs | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback op zijn eigen breinfunctioneren

* € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training in de praktijk of online)

* Eenmalige kosten voor het cognitieve trainingsprogramma (alleen bij afname)

* veel Educatie programma’s al inbegrepen (specifieke cognitieve trainingsprogramma’s worden specifiek besteld per licentie, kosten gemiddeld eenmalig 60,-)

* U ontvangt maandelijks een factuur

* tarief vastgesteld per 5 maart 2019


 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van bovenstaande vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

Stuur een berichtje naar 06-49644355,

makkelijk en snel bereikbaar

Voor aanmelding is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt helaas niet vergoed. 

 

Als moeder van 3 kinderen ben ik me er van bewust dat coaching en training geld kost. Iets wat we niet gewend zijn in het basisonderwijs. Maar als je je realiseert wat dit voor het kind aan geluk kan betekenen, doordat het weer fijn mee kan op school. Dat er veel voorbereiding en studie zit in een uurtje coaching. Er dure materialen worden aangeschaft en dat alles weer terugvloeit naar de sessies met de kinderen om ze zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, begrijp je dat het helaas niet voor niks kan. Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 met hart voor het kind

 

Vertel het me

 ik zal naar je luisteren

Laat het me zien

dan kan ik je helpen 

met jouw hart, hoofd en handen

leer je je grens te verleggen

en zul je verwonderd raken

van je eigen kracht

 

@ VerwonderjeWijs


wat is er voor nodig Om je goed te voelen op school

erbij te horen en je competent te voelen


Wacht je af en kom je er in groep 8 achter dat het niet lukt

onderneem je op tijd actie

geschikt vanaf voor gr3 t/m brugklas.

Brugklas voor leren leren en executieve functies

Wiskunde ondersteuning voor de brugklas


Natuurlijk doen we dat RIVM veilig. We hebben voor iedere sessie contact en geven elkaar van te voren duidelijk aan wanneer er corona gerelateerde gezondheidsklachten zijn. Sessies worden dan verzet naar een datum waarop we weer gezond met elkaar in de praktijk kunnen zijn. Ook online is geen probleem bij de meeste trainingen, dit blijkt in veel gevallen ook bijzonder efficient te werken. Met een aantal cliëntjes  is dit zelfs zo goed bevallen dat we de sessies online zijn blijven houden. 

 

100% toegewijde aandacht van ervaren coach & leerkracht

van geitenpaadjes naar snelwegen in het brein door effectieve training op begrip, aandacht/focus en leren concentreren

 

Verwonderjewijs is snel en makkelijke bereikbaar

via whatsapp        

 0649644355

 VerwonderJeWijs

 kinderbrein in praktijk

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind - gepersonaliseerd leren

uitdagende software en persoonlijke begeleiding

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen.VerwonderjeWijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - SMART - Jungle Memory - Acoustic Pioneer -MyCognitionPro - MyCognitionED

in combinatie met

Talent begeleiding voor cognitief getalenteerde kinderen

Begeleiding van slimme kinderen met dyslexie

Begeleiding van kinderen met moeite met rekenen, begrijpend lezen en spelling

Begeleiding van kinderen die lastig instructies kunnen volgen

Training beelddenken voor jonge kinderen op de basisschool

hiaten aanpak - leren leren - trainen van executieve functies

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

close reading - begrijpend lezen

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - Bouw!

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden

taal in blokjes - Teken je les


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

 

LerendBrein Nijmegen

Psychotherapeut BIG/ GZ-Psycholoog BIG

www.lerendbrein.nl

 

Deze website is AVG-Proof

K.v.K.-nummer 71675175