Ieder kind staat 's morgens op om er elke dag een geweldige dag van te maken

soms lukt dat even niet

Dan is het fijn als iemand je helpt met lastige schoolse vaardigheden

Iemand die je een boost geeft in je intelligentie, zodat het wel weer lukt!

wat is er voor jou nodig om bovenop die berg te staan

Samen zoeken we de sleutel tot succes

want

iedereen verdient het om te stralen!

zeker op school

 

Daarom

 

praktijk

 Verwonder je Wijs

Samen zoeken we naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind en gepersonaliseerd leren is de basis

Wat vind je nog moeilijk en waar wil je aan werken?

Rekenen, begrijpend lezen, spelling, studievaardigheden, plannen, executieve functies, werkgeheugen, intelligentie, gericht luisteren.

Zijn de tafels lastig, de breuken of wil liever lastige teksten de baas worden.

Creatieve oplossingen, worden gezocht en alles altijd in overleg met het kind en de ouder.

De coach zoekt en biedt oplossingen, materiaal, en ondersteund de hulpvraag door persoonlijke coaching. 

Gecertificeerde School vaardigheidstoetsen ondersteunen de groei en ananlyse.

Samen met het kind analyseren we wat nog lastig is en maken we een planning. waar we aan gaan werken.

 

 

één op één aandacht

 KINDGERICHT

Pedagosch tact

TOPDOWN 

sluit aan bij wat nodig is

BETROKKENHEID EN WELBEVINDEN 

Intrinsieke motivatie

Plezier in leren!

 

Waar kan Verwonder je Wijs in coachen en trainen:

de taal van het BEELDDENKEN

* KIDSWEEK IN DE PRAKTIJK - Nieuws teksten de baas

*Bouw! Programma voor het aanvankelijk leesproces, ter voorkoming van leesproblemen

* Woordenschat

* Werkgeheugen training  d.m.v. JUNGLE MEMORY

* S.M.A.R.T TRAINING! VERBETER JE INTELLECTUELE vaardigheden

* MINDMAPS (visuele spiekbriefjes voor het geheugen)

*begrijpende lezen & STUDIEVAARDIGHEDEN

*Luistervaardigheid met Acoustic Pioneer

* SPELLING

* WERKWOORDSPELLING

* rekenen

*executieve functies 

* effectieve leerstrategieën voor in de brugklas

* leren PLANNEN ook voor pubers

*Nieuw

De nieuwste revolutie op het gebied van Brein Training in Nederland!

S.M.A.R.T.training

 

Als RYIQ Coach uit Noord-Brabant mag ik u deze UNIEKE training aanbieden.

De effecten van S.M.A.R.T. Training zijn revolutionair.

Raise Your IQ is de ENIGE wetenschappelijk bewezen breintraining die de intelligentie (IQ) vergroot.

De basis van leerproblemen wordt aangepakt in het brein.

Zowel geschikt bij dyslexie, dyscalcullie, ADHD, en autisme.

Meer denkvermogen, meer aandacht, meer verbanden en meer inzicht.

Een significante groei van intellectuele vaardigheden wordt gerealiseerd.

De SMART breintraining wordt ondersteund door jarenlang onderzoek en ervaring

in laboratorium studies, praktijken en scholen.

Stuur een mailtje naar info@verwonderjewijs.nl voor meer informatie

 

Verwonder je Wijs werkt samen met

Onderzoeksbureau Ravenstein,

erkend orthopedagoog en onderwijskundige

gespecialiseerd in leerproblemen

geregistreerd AGB en NVO lid

 

K.v.K.-nummer 71675175


Verwonder je wijs werkt samen met