2024

 

Als de stof van school een brug te ver is, dan is de inzet van een professional gewenst.

Een professional in begeleiding van kinderen en tieners vind je bij VerwonderjeWijs, intensief betrokken bij het begeleiden van individuele kinderen.

Het hoogste doel dat VerwonderjeWijs wil bereiken is dat alle kinderen en hun ouders die een hulpvraag durven stellen, worden gecoacht en getraind zodat het wel lukt.

Voor de hulpvraag maakt VerwonderjeWijs voor ieder kind een plan op maat.

Een plan in de persoonlijke zone van de naaste ontwikkeling, telkens een stapje hoger en verder..

Laat je verwonderen door training van jouw bijzondere breinkracht!

 

Die glimlach door leerKRACHT, daar doen we het voor!

 

Begeleiding online, daar heeft Verwonderjewijs ervaring mee. Dus woon je verder weg geen probleem dan werken we online via Zoom of teams. 

Aanmelden: info@verwonderjewijs.nl

Het juiste doen op het goede moment, zeker in de ogen van het kind 

 

Bij Verwonderjewijs trainen we het kinderbrein op bijzondere wijze,

Het trainen van onderliggende executieve functies geeft een geweldige boost in leren en aandacht. We werken hiaten weg en leren doorzetten. Het werkgeheugen trainen en begripsroutes aanmaken kunnen daarbij een zeer belangrijke bijdrage leveren in functioneren van het kind.

Door onder andere getrainde aandacht, concentratie, begrip, auditieve vaardigheden, executieve functies en een beter werkgeheugen komt leerstof in het brein op de goede plek en kan het daar ook worden vastgehouden.

Als gevolg van de training zie je prachtige groei in resultaten, een kind dat lekker in zijn vel zit

en ‘weer’ plezier heeft op school. 

Meer informatie over het trainen van het kinder- en puberbrein op bijzondere wijze lees je op deze site. 

Verwonder je

en voel je welkom

 

Kinderen buiten de regio Oss kunnen ook gebruik maken van diensten van Verwonderjewijs omdat we geleerd hebben dat alle programma's prima online kunnen, zodat samen met de coach intensief gewerkt kan worden. Zo is verder weg geen probleem, zijn lessen toch dichtbij en op maat voor elk kind

Ieder kind is competent.

 

Toch kunnen er oorzaken zijn dat het op school niet lukt of 'nog' niet is gelukt. Er kunnen onderweg hiaten zijn ontstaan of nog onbekende paden niet zijn betreden.

De kracht van Verwonder je Wijs is bij het kind missende bouwstenen zoeken en aanvullen tot de muur van kennis weer stevig staat. Verwonder je Wijs heeft als hoogste doel om kinderen weer lekker mee te laten doen, zodat ze het fijn hebben, lekker in hun vel zitten en kunnen genieten van kind zijn. 

Door de combinatie breintraining en hiaten aanpak maakt een kind een vlucht naar het passende niveau en kan het de aansluiting weer terugvinden.

Het kind ervaart vernieuwd vertrouwen in onderwijs, voelt zich competent, ervaart autonomie en voelt zich gezien.

Verwonder je Wijs biedt kindvriendelijke programma's ter ondersteuning van de leerbehoefte. Programma's die schoolvakken op de basisschool overstijgen en de basis vormen voor succesvol leren.

Het leuke is dat dat voor kinderen geldt en zeker ook voor volwassenen.

Maar helaas voor de GROTE MENSEN, VerwonderjeWijs richt zich op HET KIND.

Op speelse wijze trainen. Ben je al nieuwsgierig?

info@verwonderjewijs.nl

VerwonderjeWijs

werkt aan:

 

Aandacht

 

Concentratie

 

zelfvertrouwen

 

Werkgeheugen

 

Basale leervaardigheden

 

Executieve functies

 

Automatiseren

 

groei mindset

 

volgen en onthouden van instructies

 

Inzicht & Begrip

 

Leren leren

 

Denken in beelden

 

lezen

 

rekenen

 

begrijpend lezen

 

spelling

 

auditieve verwerking

 

 

Bij Verwonder je Wijs oefenen we samen in een gezellige sfeer en met persoonlijke aandacht.

De programma's die daarbij in combinatie met de vakken van school aangeboden worden zorgen ervoor dat kinderen een prachtige groei doormaken.

 

Wat we zien gebeuren?

Verwonderjewijs kids durven uit hun comfortzone te stappen, zichzelf te laten zien, ze gaan lekker in hun vel zitten en voelen zich trots. 

Ze zijn hier veilig om hun lastige schoolwerk de baas te worden.

Gaat dat vanzelf.......Zeker niet.

Is dat erg........ook niet.

Want uit ervaring blijkt dat kinderen graag werken aan wat ze helpt beter te worden.

Speels, duidelijk en met gebruik van leuke softwareprogramma's en kindgesprekken.

Uit verhalen van breinwetenschappers blijkt dat we het brein anders moeten gebruiken, we dagen het te weinig uit. Spel en creativiteit zorgt voor plezier en juist dat plezier triggert bij kinderen het leren. Dus zoek ik altijd naar mogelijkheden om dat plezier in de sessies te verpakken. 

Door goede leerprogramma’s het kind triggeren om tot leren te komen. In samenspraak met de ouder en op professionele basis, gezellige doch doelgerichte coachgesprekken, achterhaal ik bij het kind het probleem en zorg voor de juiste interventies om het leren naar een hoger plan te trekken. 

Zodra het kind 'aan' gaat, zijn intrinsieke motivatie aanzet en het belang van oefenen inziet, zal het grote stappen maken, dat is precies de kunst bij Verwonder je Wijs.


Cognitieve trainingen

RaiseYourIQ

De SMART Breintraining is een wetenschappelijk ontwikkelde doorbraak voor het onderwijs en is bijzonder effectief gebleken uit meerdere gepubliceerde studies. Het programma leert begrip, concentratie en aandacht. Het logisch denken wordt aangezet d.m.v. Relationele frames. Je leert in een aantal weken een stapje moeilijker denken, waarbij je de relatie tussen hetzelfde als, tegenovergesteld of meer / minder oplost, Trage verwerkingssnelheid kan verbeteren door meer inzicht. Breinflexibiliteit groeit en je werkt aan werkgeheugen. Tevens wordt je volgehouden aandacht en concentratie getraind. 
Je leert redeneren en verbanden leggen.

Voor vele kinderen een effectieve toptraining.

MyCognitionPro

MyCognitionED is gespecialiseerd in het identificeren van de cognitieve behoeften van leerlingen games die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften. Mycognition werkt aan executieve vaardigheden binnen een rustgevend spel, dat uitdagend genoeg is om te trainen op aandacht, plannen en werkgeheugen. 
Mycognition is wetenschappelijk onderzocht en heeft bij voldoende wekelijkse training een positief effect op het brein. 

Acoustic Pioneer

Met de training met Acoustic Pioneer kunt u auditieve verwerkingsvaardigheden, waaronder auditief werkgeheugen in kaart brengen en trainen. Acoustic Pioneer trainingen zijn voor kinderen die moeite hebben met het auditieve werkgeheugen en het kunnen verwerken van auditief aangeboden informatie. Het traint specifieke luistervaardigheden. De trainingen van Acoustic Pioneer bieden hiermee een belangrijke tool in  de begeleiding van kinderen met taalproblemen, luisterproblemen en concentratie bij instructies.

Brain Cognition Behaviour

Brain Cognition Behaviour Geheugentraining is een specifiek werkgeheugen-trainingsprogramma. Werkgeheugen blijkt een belangrijke voorspeller te zijn voor latere leerprestaties.

 

Screenshot MyCognition   

Traint de executieve functies

    Screenshot RaiseYourIQ

Traint het maken van verbindingen in het brein en intellectuele vaardigheden

Screenshot Acoustic Pioneer

Traint de Auditieve verwerkingsvaardigheden.

Screenshot Brain Cognition Behaviour

     Traint je werkgeheugen. 


cognitieve leerprogramma’s  vergroten de mogelijkheden van je brein, ze maken dus je denkcapaciteit sterker en groter.

 

Vooral vakken als begrijpend lezen, rekenen en spelling kunnen ervoor zorgen dat kinderen teleurgesteld raken als ze de stof onvoldoende beheersen. Als ouder wens je dan dat kinderen extra hulp krijgen, maar op school lukt het niet altijd om kinderen voldoende daarin te ondersteunen. Bij Verwonderjewijs worden die moeilijkheden nogmaals één op één uitgelegd, vergelijk de coach-trainer met de remedial teacher van voor het passend onderwijs. Op speelse wijze werken we aan vaardigheden. Creatieve manieren, spel en software helpen de moeilijkheden van school eigen te maken. 

krachtig cognitief 

De leerprogramma's van VerwonderjeWijs zijn kindvriendelijk, speels, pittig en dagen het brein uit, waardoor na de training de kinderen relaties en verbanden leren leggen in het brein. Ze leren beter onthouden en langer hun aandacht vast houden. Deze trainingen geven het kind kracht in denken en daardoor een inhaalslag op school. Achterstanden worden door meer denkkracht weggewerkt en leerlingen gaan beter presteren. 

Er zijn weer plekjes vrij.

Meld je nu aan voor komend schooljaar en start direct!

Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen

 


VerwonderJeWijs

Kinderbrein in praktijk

biedt

Aandacht voor de hulpvraag van het kind

je werkt samen met

Eva Maassen van den Brink

leerkracht - ondersteunings coach - cognitief trainer - talent begeleider

(Met een bom aan ervaring (25 jaar) als leerkracht op de basisschool)


RaiseYourIQ, laat je verbindingen aanmaken. De training leert je redeneren en verbanden leggen. 

Hieronder zie je een rapport van een training van een 10 jarige. Hoe de training een spectaculair resultaat kan hebben na 6 weken.

Worstelt je kind met onderstaande vragen

* Mijn kind wil wel, maar het lukt hem/haar niet

* Leren kost zoveel tijd en moeite, we gunnen het hem dat het makkelijker gaat

* Mijn kind gaat steeds meer achterlopen op school

* Mijn kind geeft het bijna op, het zelfvertrouwen is weg, de stress neemt toe

* Ze doen er alles aan op school, maar dit kind heeft echt meer hulp nodig dan dat

* Het gaat het ene oor in, het andere uit

* Tafels leren lukt niet

* Teksten zijn een brij, het overzicht is kwijt

* Rekenen loopt terug en mijn kind houdt het niet meer bij

* Het is zo’n rommeltje in het hoofd, kind haalt alles door elkaar 

 

Verwonder je Wijs | aanbod:

* We beginnen bij de basis

* We zoeken naar de kern van het probleem

* We gaan op zoek naar de kracht van het kind

* We vinden een strategie die bij de kracht van het kind aansluit

* We gaan aan de slag met het sterker maken van het brein

* Dit doen we met de combinatie van begeleiden en trainen

* Middels de trainingen krijgt het kind feedback op zijn eigen breinfunctioneren

* € 45 per sessie  (1 uur begeleiding en training in de praktijk of online)

* Eenmalige kosten voor het cognitieve trainingsprogramma (alleen bij afname)

* veel Educatie programma’s al inbegrepen (specifieke cognitieve trainingsprogramma’s worden specifiek besteld per licentie, kosten gemiddeld eenmalig 60,-)

* U ontvangt maandelijks een factuur

* tarief vastgesteld per 5 maart 2019


 

Wellicht dat u uw situatie niet herkent in één van bovenstaande vragen,

de lijst is zeker niet volledig, misschien heeft u een andere vraag.

Neem dan in elk geval gerust contact op. 

info@verwonderjewijs.nl

Voor aanmelding is geen verwijzing nodig.

Ouders melden hun kind zelf aan.

Training en begeleiding wordt helaas niet vergoed. 

 

Als moeder van 3 kinderen ben ik me er van bewust dat coaching en training geld kost. Iets wat we niet gewend zijn in het basisonderwijs. Maar als je je realiseert wat dit voor het kind aan geluk kan betekenen, doordat het weer fijn mee kan op school. Dat er veel voorbereiding en studie zit in een uurtje coaching. Er dure materialen worden aangeschaft en dat alles weer terugvloeit naar de sessies met de kinderen om ze zo optimaal mogelijk te kunnen helpen, begrijp je dat het helaas niet voor niks kan. Verwonder je Wijs is continu in ontwikkeling, de coach werkt dagelijks aan de beste mix in leren die haalbaar is voor het kind, de ouders en de coach.

 met hart voor het kind

 

Vertel het me

 ik zal naar je luisteren

Laat het me zien

dan kan ik je helpen 

met jouw hart, hoofd en handen

leer je je grens te verleggen

en zul je verwonderd raken

van je eigen kracht

 

@ VerwonderjeWijs


wat is er voor nodig Om je goed te voelen op school

erbij te horen en je competent te voelen


Wacht je af en kom je er in groep 8 achter dat het niet lukt

onderneem je op tijd actie

geschikt vanaf voor gr3 t/m brugklas.

Brugklas voor leren leren en executieve functies

Wiskunde ondersteuning voor de brugklas


Natuurlijk doen we dat RIVM veilig.

We hebben voor iedere sessie contact en geven elkaar van te voren duidelijk aan wanneer er corona gerelateerde gezondheidsklachten zijn, worden sessies verzet naar een datum waarop we weer gezond met elkaar in de praktijk kunnen zijn. 

 

100% toegewijde aandacht van ervaren coach & leerkracht

van geitenpaadjes naar snelwegen in het brein door effectieve training op begrip, aandacht/focus en leren concentreren

 

Verwonderjewijs is snel en makkelijke bereikbaar

info@verwonderjewijs.nl

 VerwonderJeWijs

 kinderbrein in praktijk

Zoekt naar passende en motiverende oplossingen

Welbevinden en Betrokkenheid staan voorop!

Eigen inbreng van het kind - gepersonaliseerd leren

uitdagende software en persoonlijke begeleiding

 

 SVT-toetsen van het boomtestcentrum helpen met lokaliseren van leerhiaten.

Testbatterijen uit o.a. SMART - MyCQ - CNS Vital Signs - AP 

leiden naar heldere analyse van het onderliggende leerprobleem zo kunnen we inschatten welke programma's het meest efficiënt zullen zijn.

Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van werkgeheugenproblemen of aandachtsproblemen.VerwonderjeWijs werkt met gepecialiseerde leerprogramma's

RaiseYourIQ - Werkgeheugentraining- Acoustic Pioneer -MyCognitionPro 

in combinatie met

Talent begeleiding voor cognitief getalenteerde kinderen

Begeleiding van slimme kinderen met dyslexie

Begeleiding van kinderen met moeite met rekenen, begrijpend lezen en spelling

Begeleiding van kinderen die moeite hebben met het volgen van instructies

Training beelddenken kinderen op de basisschool

hiaten aanpak - leren leren

Rekentuin - Taalzee - Words&Birds

close reading - begrijpend lezen

kidsweek - LessonUp - Taalblobs - Junior Einstein - taalinblokjes

Mindmaps - Executieve functies - Teken je gesprek

Aandacht voor rekenen - Rekenen met de bal

Effectieve leerstrategieën - Leren plannen 

studie vaardigheden

 Teken je les 

rekensprint
de juiste mix van coaching, training en educatiefmateriaal wordt per kind specifiek samengesteld


Verwonder je Wijs werkt samen met deskundigen

 

LerendBrein Nijmegen

Onderwijskundige | Psychotherapeut BIG | GZ-Psycholoog BIG

www.lerendbrein.nl

 

Deze website is AVG-Proof

K.v.K.-nummer 71675175