Eva Maassen van den Brink | Coach | Trainer | Leerkracht | Eigenaar

Erop vertrouwen dat ieder kind uit zichzelf wil leren en ontwikkelen.

 Ieder kind een kans om het fijn te hebben op school.

Het komt voor dat kinderen een vaardigheid nodig hebben die eerdere jaren al op school is aangeboden, maar dat het kind toen nog niet het nut en de noodzaak ervan heeft ervaren. Dat het kind nog niet in staat was om het zich eigen te maken. Waarschijnlijk sloot toentertijd die vaardigheid niet goed aan bij de belevingswereld en het niveau van het kind.  Een belangrijke bouwsteen ontbreekt en de nieuwe bouwstenen worden gebouwd op los zand. 

Het kan ook zijn dat er een diepere oorzaak gevonden kan worden in aandacht en concentratie.

Mijn drive is die zoektocht samen met de ouder te ondersteunen voor dit specifieke kind.

Onderwijsland heeft een enorm wijd en breed spectrum aan mogelijkheden en sleutels om daar aan te werken, maar welke is de goede?

Waar vinden we de sleutel?

Wanneer doe je het goed ook in de ogen van het kind?

Of ligt de oplossing soms veel dichterbij?

 

Wat nu als welbevinden & betrokkenheid, relatie, competentie of autonomie zijn geraakt.

VerwonderjeWijs is ontstaan uit liefde voor onderwijs.

Een kwestie van durven en doen

 

Zo kan het nodig zijn om de weg als coach uit te stippelen

maar zijn kinderen hier ook

full-partner

en mogen mede hun route bepalen

 

Als coach help ik ze op hun pad en sluit aan waar nodig

met mooi en aantrekkelijk, uitdagend materiaal.

en fijne leerzame gesprekken. 

Ik probeer het goede te doen op het juiste moment, zeker in het ogen van de kinderen.

 

Ik spreek kinderen aan op hun verantwoordelijkheid en zet hun doel in de spotlight.

Ieder mag hier zijn wie hij of zij is.

Fouten maken we graag, want groei en fouten gaan hier hand in hand.

Feedback is altijd op het proces.

Tot slot heerst trots!

Trots op de kinderen die er voor kiezen hun grootste obstakel

aan te vliegen, te tackelen, onder controle te krijgen en het zelfs te doen pieken!

 

Al 25 jaar werk ik als leerkracht op de basisschool.

Nu bijna 2 jaar in een sprankelend team in het prachtige Zeeland, waar ik op en top kan genieten van een geweldig fijne leeromgeving.

Op maandag, dinsdag en woensdag ben ik op school en op donderdag en vrijdag werk ik

als coach, trainer en talentbegeleider in die kleine praktijk met oog voor het kind in hartje Berghem.

 

Van mijn twee prachtige dochters en zoon leer ik dagelijks wat hen bezighoudt, wat ze nodig hebben, wat ze zelf kunnen en waar ze hulp bij nodig hebben.

Op ons pad zijn zoveel mooie leermomenten ontstaan die ik een ander kind ook gun. Want ik heb geleerd dat als de juiste route wordt gekozen er zo ontzettend veel winst te behalen valt en ieder kind met enthousiasme, drive en vertrouwen aan het onderwijs kan deelnemen.

Verwonder je wijs is bevoegd en gecertificeerd 

Leerkracht -coach-trainer

Talentbegeleider in opleiding (afrondend in januari 2021)

COTTAPP en CNSVS voor signalering

Pedagogische Tact

MyCognitionPro

MyCognitionED en Aquasnap (executieve functies)

'S.M.A.R.T. training'

"Acoustic Pioneer"

'BCB Werkgeheugen training "

Beelddenken ' ik leer anders'

F&L mehtode Taal in Blokjes,  dyslexietraining

Ruime ervaring (20 jaar) met ICT middelen op leergebied in het basisonderwijs

Leerkracht basisonderwijs sinds 1995

 

Specialisatie Jonge kind

Werkervaring middenbouw en bovenbouw kind

SVT vaardigheidstoetsen van Boom

 

Werkt o.a. met: Rekentuin | Taalzee | Words & Birds

kidsweek en lessonup

Junior Einstein

 ook ervaring met:

begeleiding van kinderen met Dyslexie, ADHD

 basisschool kinderen en brugklassers

werken aan een beter passend ( vaak hoger) schooladvies V.O.

bevordering van lezen, begrijpend lezen en spelling

rekenen

Cito begeleiding

 

happy learning graag een leven lang!