Acoustic pioneer

Verwerking van instructies en gesproken taal kan lastig zijn als je auditieve verwerkingsproblemen ervaart.

Taalproblemen en problemen met leren lezen

kunnen het gevolg zijn, maar ook problemen met

rekenen, spelling en begrijpend lezen

 

Acoustic Poineer is specialistische training die o.a. helpt en bij TAALPROBLEMEN en bij het LEREN LEZEN. Het verbetert de verwerking van geluiden die binnenkomen in het oor, verwerkt die geluiden in de pre frontale cortex naar het auditieve centrum van het brein. Zo leert het brein om binnenkomende geluiden om te zetten in handelingen, zodat het kind in staat is taal te verwerken. Als deze samenwerking in het brein niet vloeiend verloopt spreek je van auditieve verwerkingsproblemen. Naast de training zal een taalaanbod plaatsvinden zodat er een goede basis gelegd wordt. Taalproblemen kunnen er mede voor zorgen dat er leer- en gedragsproblemen ontstaan. Deze problemen kunnen verminderen door Acoustic Pioneer. Auditieve verwerkingsproblemen HEBBEN EEN GROTE UITWERKING OP LATERE LEERPRESTATIES.

Dyslexie

70% van de kinderen met dyslexie heeft baat bij een training van Acoustic Pioneer, omdat we zien dat het brein de geluiden met name (opvallend) aan de linkerkant minder goed kan verwerken. Acoustic Pioneer traint deze auditieve verwerking met DIERENSTAPELEN en het programma VLIEGLES. Via een meting vooraf kan duidelijk worden aangegeven van welke training het kind PROFIJT heeft. Zeker een combinatie van de twee trainingen kan zorgen voor een

FLINKE VERBETERING OP LEZEN EN TAAL.

Het programma kan worden ingezet VANAF 7 JAAR. De duur van het programma is per training ongeveer 8 weken, afhankelijk van de trainingsfrequentie.

 

Het programma is ontwikkeld door audiologen, psychologen en logopedisten, maar mag ook door de coach van Verwonderjewijs worden ingezet omdat deze GECERTIFICEERD is om de training te geven. 

SIGNALEN

*Regelmatig anderen misverstaan

*Moeite hebben met het letterklanken (fonemisch bewustzijn)

*Moeite met het verstaan van spraak in een rumoerige omgeving

*Moeite met het onthouden van met mondelinge opdrachten

*Moeite met luisteren naar instructies en het uitvoeren daarvan

*Snel afgeleid bij instructies, dwalende gedachten of staren

*Moeite met gerichte aandacht bij gesproken instructies

*Je niet kunnen concentreren in een rumoerige omgeving

*Niet kunnen handelen naar wat er wordt verteld

*Moeite met het verstaan van personen die snel praten

*Moeite met het herkennen van ritmes of rijm

Meting 

* De duur van de voormeting is 15-30 minuten

*De uitslag is direct beschikbaar en levert een gedetailleerd rapport op.

*Het rapport geeft inzicht in welke training effectief werkt. 

*Beide trainingen zijn bij auditieve verwerkingsproblemen aan te raden.

TRAINING

* Geschikt voor kinderen vanaf 7 jaar

* Je traint 3 maal per week thuis en een keer op de praktijk

* Je traint 15-20 minuten per keer

* Duur per training is afhankelijk van inzet en motivatie van de leerling

* Je werkt altijd met dezelfde coach