Vliegles

Gepubliceerd op 9 oktober 2020 om 12:37

Auditive Verwerkingsproblemen of Luisterproblemen

Om geluiden om te zetten naar handelingen moet het brein een aantal functies goed beheersen. Het moet kunnen lokaliseren waar het geluid vandaan komt, het moet het geluid kunnen onderscheiden van andere geluiden, het moet patronen kunnen herkennen, temporeel kunnen verwerken (snelheid) en kunnen verstaan van laag redundante geluiden (herleiden van zachte geluiden in een goede actie). 

Dit is een proces waar enkele kinderen in de klas op kunnen vastlopen. Dat zie je bijvoorbeeld in het niet goed kunnen onderscheiden van geluiden van links of rechts of in auditieve vaardigheden als synthese en analyse. APV of auditieve verwerkingsproblemen is een verstoorde balans tussen de verwerking van geluid en informatie. 

De appVliegles is een interventie waar kinderen oefenen met de tonale verwerking. Het lokaliseren van de plaats van geluiden en de toonhoogtes. Met de app vliegles wordt het auditieve proces opgerekt en het brein uitgedaagd. Dit zijn bouwstenen voor leesvaardigheid en spelling. 

De app dierenstapelen leert het brein lokaliseren en lateralisatie. Ook het auditieve werkgeheugen en temporele verwerking wordt daar getraind. 

Deze programma zijn Beide te volgen bij Verwonderjewijs. Via een assessment van 20 minuten is duidelijk wat de beste interventie is. 

Een enkele training duurt zo’n 8 weken, daarna is er een postscreening om te kijken wat al is beheerst en waar nog aan kan worden gewerkt. 

Deze training is een goede aanvulling op een fysieke training als taal in blokjes, waarbij de bouwstenen van het lezen letterlijk worden opgebouwd. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.