Brein weetjes voor beter leren

 • De beste tijd om je hersenen te trainen is ’s ochtends, dan zijn de hersenen het meest actief.
 • Je hersenen zijn het meest complexe orgaan in je lichaam. Zo complex en ingewikkeld dat we nog maar aan het begin staan van onze kennis over de hersenen.
 • Je voeding is erg bepalend voor het functioneren van je hersenen. Eet gezond, veel fruit en groeten.
 • Je hersenen bestaan voor maximaal 80% uit water, dus is het belangrijk om veel te drinken, zodat de hersenen van voldoende vocht kunnen worden voorzien.
 • Je hersenen zijn gek op zuurstof. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte waar je werkt of leert door een raam open te zetten.
 • Gebruik muziek, rijm of ritme om informatie beter te onthouden. Het is niet voor niets dat je muzieknummers snel en uit je hoofd kent en mee kunt zingen.
 • Neem regelmatig pauze tijdens intensieve breinactiviteiten zoals leren.
 • Je brein is gek op beelden. Maak daar zoveel mogelijk gebruik van door zo vaak mogelijk een film in je hoofd af te spelen over de informatie waar je mee werkt.
 • Is je hoofd te druk? Enkel ‘a clear mind’, ofwel rust in je hoofd maakt dat je überhaupt je brein effectiever en efficiënter in kan zetten.
 • Hoe meer zintuigen we tegelijkertijd betrekken wanneer we bezig zijn met onthouden, des te beter onthoudt je brein de informatie. Dus niet alleen is lezen (=zien), maar hoor het ook -of wel spreek het uit-, voel het, proef het en ruik het ook! Gebruik zoveel mogelijk zintuigen tegelijkertijd, zo vaak mogelijk!
 • Hardop lezen bij belangrijke stukken informatie is bevorderlijk aangezien je brein de neiging heeft je eigen stem goed te onthouden.
 • Gebruik zoveel mogelijk structuur om je informatie te ordenen. Combineer dit zoveel mogelijk met je creativiteit. Mindmapping is hier een prachtig voorbeeld van.
 • Fantaseer over en met de informatie die je tot je aan het nemen bent. Fantaseren is een manier om interne beelden te maken en zoals je al weet is je brein gek op beelden.
 • Ezelsbruggetjes ofwel associëren verbindt informatie in je brein. Hoe meer je associeert des te meer de informatie in je brein zich verbindt met andere al bestaande informatie en des te beter je het gaat onthouden.
 • Ontwikkel je zo breed mogelijk door ook onderwerpen buiten je normale onderwerpen aandachtig te bestuderen.  Je zult zien dat je daardoor weer met een frisse blik naar je eigen onderwerpen gaat kijken.
 • Wees nieuwsgierig en zoek naar de vraag achter de vraag.
 • Wissel zoveel mogelijk de activiteit in je linker hersenhelft en je rechterhersenhelft af. Door afwisseling van activiteit in je hersenhelften en deze ook samen te gebruiken wordt je brein meer geactiveerd. Doe bijvoorbeeld iets wat je normaliter met je rechterhand zou doen eens met je linker. Wissel structuur eens af met creativiteit.
 • Werk zoveel mogelijk met doelstellingen. Je brein houdt van focus. Ergens naar toe werken werkt ook bijzonder stimulerend op het vermogen van je brein informatie op te nemen.
 • Neem voldoende rust
 • Herhaal belangrijke informatie regelmatig door de belangrijkste punten te verwerken in een mindmap en deze hardop voor te lezen aan jezelf.
 • 😁

Vertel het me en ik zal het vergeten

Laat het me zien en ik zal het onthouden

Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken

 

Eva Maassen van den Brink  |  Verwonderjewijs.nl | Berghem