Breinfacts

Gepubliceerd op 30 april 2019 om 09:30

brein pagina voor kids en co

Je brein onder de loep

Wat is eigenlijk je brein?

Je brein is de roze/grijze massa in je hoofd.

Wat doet je brein?

Je brein helpt bij het onthouden, denken, voelen en bewegen.

Met je brein kun je praten, luisteren en proeven. Het zorgt ervoor dat je je evenwicht houdt en dat je dingen die je leert niet meer vergeet.

Je kunt zien en horen door je brein.

Je brein is het regelstation van je lichaam.

Wat is je brein voor lichaamsdeel?

Je brein is een orgaan. Het bestaat uit cellen en weefsel. Je moet er goed voor zorgen.

Hoe zorg je goed voor je brein?

Door genoeg te slapen, goed te drinken, gezond te bewegen en veel te oefenen.

Hoe oefen je je brein?

Door van alles, onthoudtspelletjes, logisch nadenken, iets uit je hoofd stampen en door gewoon de dingen te doen die je doet. Je brein sluit het geleerde aan op dat wat je al kan.

Uit welke onderdelen bestaat het brein:

Het brein bestaat o.a. uit: Cerebrum, Cerebellem, Amydala, Hippocampus en de prefrontale cortex.

En nog meer, maar dat laten we voor nu achterwege.


Cerebrum zorgt ervoor dat je kunt denken en praten.

Cerebellem zorgt voor het lopen, fietsen en schrijven, het helpt bij het herinneren.

Amygdala regelt je gevoelens, zorgt ervoor dat je iets graag wil doen.

Prefrontale cortex zorgt ervoor dat je goed kunt plannen en kiezen.

Hippocampus zorgt voor het lange termijn geheugen.

Neuronen zorgen voor elektrische stroomstootjes tussen de breincellen. Zo worden nieuwe verbindingen gemaakt en leer je steeds meer.  De neuronen in je brein sturen je spieren waardoor je kunt gaan lopen of het woord soep kunt schrijven.

Door je brein te trainen en te oefenen leer je steeds meer. Word je sterker, durf je meer en leer je je talenten ontdekken.

Van fouten maken leert je brein erg veel. Het onthoudt de fouten en zal het de volgende keer niet weer zo doen.

 

Bij Verwonder je Wijs hebben we speciale trainings programma's voor je brein.

Zo kun je het werkgeheugen (cerebellem of kleine hersenen) trainen je  met Jungle Memory

Met het programma van Raise Your IQ, worden je neuronen extra aangezet en worden daardoor meer verbindingen aangelegd, zodat je verbanden leert zien. Het Cerebrum leert je denken en het lange termijn geheugen (Hippocampus) wordt aangesproken.

Acoustic Pioneer traint je gehoor.

MyCognition traint spelenderwijs, je werkgeheugen (erg belangrijk voor school), het plannen (prefrontale cortex) je flexibiliteit, reflexsnelheid en het aandachtnetwerk.

 

Deze oefeningen helpen bij het beter uitvoeren van je taken op school. Je begrip gaat omhoog, het volgen van de instructies gaat beter, je aandacht en concentratie groeit. Daardoor kun je je beter focussen op de lesinstructies en ga je de stof beter begrijpen. Door dat het makkelijker gaat ben je ook meer gemotiveerd. Het lukt weer!

Verwonder je wijs bouwt zo naast schoolsevaardigheden als rekenen,  taal, begrijpend lezen en spelling aan een de basis van je brein, een prachtige combinatie voor kinderen met hele mooie resultaten tot gevolg.

Groei in ontwikkeling, groei in kennis, groei in rekenen, begrijpend lezen, spelling. Een beter werkgeheugen en een hoger IQ betekent een mooie uitstroom op de basisschool en met voldoende motivatie en doorzettingsvermogen van de leerling en de ouders een prachtige studie als vervolg.

Dat wil toch iedereen :)

nog meer tips voor leren klik hier!